ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
  รายละเอียด :

 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาของบุคลากร เช่น จิตอาสายามเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัย หรือกิจกรรมจิตอาสาทั่วไป  

-- โครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563  รับสมัครจำนวน  50  ท่าน  ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต.เสาธง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 2389 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.