ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช         

มีตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติว่าง  จำนวน ๒ ตำแหน่ง  คือ

๑. นักวิชาการประชาสัมพันธ์      จำนวน ๑ อัตรา

๒. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร ๐๗๕ -๓๗๓๐๔๖

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 2865 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.