คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รวมคำพิพากษาศาลปกครอง ของ อปท. (สมชัย วัฒนการุณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
2524
01 มิ.ย. 2563
2 คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับผู้บริโภค - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดาวน์โหลดเอกสาร
2373
16 ม.ค. 2563
3 คู่มือคนถูกฟ้อง และอยากฟ้อง คดีผู้บริโภค (พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551) ดาวน์โหลดเอกสาร
2368
15 ม.ค. 2563
4 สคบ. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
2389
10 ม.ค. 2563
5 คู่มือมาตรฐานตลาดสำหรับผู้ประกอบกิจการตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
2148
19 ธ.ค. 2562
6 ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2146
11 ธ.ค. 2562
7 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
2384
04 ม.ค. 2560
8 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2381
15 ก.ย. 2558
9 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
2384
15 ก.ย. 2558
10 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2379
15 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.