ข่าว : รณรงค์การคัดแยกขยะจากครัวเรือน

รายละเอียด  : สถานการณ์ขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ในปัจจุบันเริ่มเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจากจำนวนขยะที่มีมากขึ้น สาเหตุประการหนึ่ง คือ ประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ขยะที่จัดเก็บมีทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง หรือแม้แต่ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่มือถือ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ผลจากการไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ขยะมีน้ำหนักมาก โดยเฉพาะขยะเปียกที่มีน้ำผสมอยู่ ดัง นั้น เมื่อรถขนขยะของ อบต.เสาธง นำขยะไปทิ้งที่ทิ้งขยะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามน้ำหนัก ขยะ ทำให้อบต. เสียงบประมาณเพื่อจัดการขยะจำนวนมาก ซึ่งน่าเสียดายว่าเงินงบประมาณที่นำไปใช้มาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ทั้งสิ้น จากปัญหาดังกล่าว อบต.เสาธง จึงมีแนวคิดในการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ด้วยการขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ที่สำคัญคือ อบต.เสาธง มีงบประมาณเหลือไว้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวตำบล เสาธง ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
     
“แยกขยะไว้ขาย ช่วยรัฐลดค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มรายได้ครอบครัว”
     
ร่วมมือกันนะค่ะ เพื่อชาติเพื่อเราทุกคน
     
ผู้แจ้งข่าว : อบต.เสาธง ประกาศเมื่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.