ข่าว : ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง กำหนดยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี, ยื่นแบบชำระภาษีป้ายตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี และรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปีผู้แจ้งข่าว : ส่วนการคลัง ประกาศเมื่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.