ข่าว : ขอประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรติดต่อ อบต.เสาธง โทร. 075-846040 โทรสาร 075-846044

รายละเอียด  : ติดต่อสอบถามข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร. 075 - 846040
     
- ส่วนการคลัง ต่อ 11
     
- นายก อบต. ต่อ 12
     
- ปลัด อบต. ต่อ 13
     
- รองนายก อบต. ต่อ 14
     
- หัวหน้าส่วนการคลัง ต่อ 15
     
- กองช่าง ต่อ 16
     
โทรสาร. 075 - 846044ผู้แจ้งข่าว : อบต.เสาธง ประกาศเมื่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.