ข่าว : คำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ของ อบต.เสาธง “องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมใจ ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด สุจริต โปร่งใส บริการด้วยใจที่เป็นธรรม”

รายละเอียด  : คำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ของ อบต.เสาธง “องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมใจ ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด สุจริต โปร่งใส บริการด้วยใจที่เป็นธรรม”ผู้แจ้งข่าว : ทีมงานจัดทำ ITA 2564 อบต.เสาธง ประกาศเมื่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.