ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธรณภภัยในสำนักงาน อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
250
14 ส.ค. 2562
12 ประกาศราคากลางโครงก่สร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านเสาธง - บ้านปรายราง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
279
21 มิ.ย. 2562
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดป่าแชง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบุลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
252
21 พ.ค. 2562
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เสาธง หมูที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
318
14 มี.ค. 2562
15 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.170-02 สายบ้านสระพัง-บ้านป่าแชงหมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
318
11 ต.ค. 2561
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
240
22 ส.ค. 2561
17 ประกาศราคากลางโครงการแอสฟัลท์ติกปูทับคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระอานนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
237
22 ส.ค. 2561
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
31 พ.ค. 2561
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายสุจิน ม.6 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
02 พ.ค. 2561
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
21 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.