ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน (แบบหอถังแชมเปญ) ขาด 20 ลบ.ม หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
20 มิ.ย. 2559
82 ประกาศราคากลางโครงการถมหลุมบ่อพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 ภายในตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบุลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
286
05 ก.พ. 2559
83 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน แบบหอถังแชมเปญ หู่ที่ 5 บ้านคลองใหม่ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบุลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
22 ม.ค. 2559
84 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน แบบหอถังแชมเปญ หู่ที่ 8 บ้านควนบน ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบุลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
15 ม.ค. 2559
85 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
304
05 ม.ค. 2559
86 ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยมเอนกประสงค์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
05 ม.ค. 2559
87 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1,6,8 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
313
19 พ.ย. 2558
88 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณทางหลวง สาย 403 ตอนแยกทางหลวง 403 (บ้านเสาธง) ดาวน์โหลดเอกสาร
352
11 ก.ย. 2558
89 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไอดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
21 ส.ค. 2558
90 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้า อบต.เสาธง - โรงเรียนเสาธงวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
317
21 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.