ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยในลุ่ม-ศาลาแขก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
12 มิ.ย. 2560
42 ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมพัฒนา 1 ม.6 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
07 มิ.ย. 2560
43 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวโหนด-ช่องปอ ม.7 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
07 มิ.ย. 2560
44 ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนสายคลองซ้อน-ดอนดาน ม.5 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 มิ.ย. 2560
45 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดหนา ม.5 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
10 เม.ย. 2560
46 ประกาศราคากลางโครงการถนนลาดยางสายควนรุย-ท่าข้าม ม.1 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
10 เม.ย. 2560
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอย 2 ม.3 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
10 เม.ย. 2560
48 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวังงู ม.4 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
10 เม.ย. 2560
49 ประกาศราคากลางโครงการปรัปรุงถนนสายทางหลวงชนบทสาย สระพัง-ป่าแชง ม.2 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
10 เม.ย. 2560
50 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อประปาสายชลประทาน-หนองปอ ม.7 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
03 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.