ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคากลาง โครงการจัดสวนสาธารณะบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
03 พ.ย. 2560
32 ประกาศราคากลางถมดินปรับพื้นที่บริเวณศูนย์โอท๊อป ม.2 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
03 พ.ย. 2560
33 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งใหญ่ ม.4 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
31 ต.ค. 2560
34 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนสายซอยต้นขัน ม.3 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
31 ต.ค. 2560
35 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) เทอม 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
30 ต.ค. 2560
36 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (แผนที่ภาษี) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
12 ก.ย. 2560
37 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
233
21 ส.ค. 2560
38 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยในลุ่ม-ศาลาแขก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
21 ส.ค. 2560
39 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ประปาม.6) ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
09 ส.ค. 2560
40 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคลองซ้อน-ดอนดาน หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
14 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.