ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งใหญ่ ม.4 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
31 มี.ค. 2560
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๊กสายต้นขัน ม.3 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
31 มี.ค. 2560
63 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ประปา ม.6 ) ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
31 มี.ค. 2560
64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทุ่งใหญ่ ม.3 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
31 มี.ค. 2560
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสัมพันธ์ ม.7 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
31 มี.ค. 2560
66 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสว่าง ม.6 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
31 มี.ค. 2560
67 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
29 มี.ค. 2560
68 ประกาศราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตศูนย์โอท็อป หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
238
09 มี.ค. 2560
69 ประกาศราคากลางโครงการถมหลุมบ่อในเขตพื้นที่ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
16 ก.พ. 2560
70 ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
16 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.