ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อประปาสายอ่าวโหนด-คลองใหม่ ม.7 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 เม.ย. 2560
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายหนู ม.2 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
262
03 เม.ย. 2560
53 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางระเบียบ-ตาพัน หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
03 เม.ย. 2560
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางม้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 เม.ย. 2560
55 ประาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหอ หมู่ที่ 7 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
03 เม.ย. 2560
56 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
03 เม.ย. 2560
57 ประกาศราคากลางโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองใหม่-วัดหนา ม.5 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
31 มี.ค. 2560
58 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กสายมิยาซาวา ม.1 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
31 มี.ค. 2560
59 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนสายซอยมนูญ ม.6 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
31 มี.ค. 2560
60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมูเซอ ม.8 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
31 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.