ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศราคากลางโครงการก่่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถงแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านวังงู ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
288
25 ต.ค. 2559
72 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสระพัง - บ้านป่าแชง หมู่ที่ 2,7,3 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
278
19 ต.ค. 2559
73 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน (แบบหอภังแชมเปญ) ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ตำบลเสาะง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
02 ก.ย. 2559
74 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเสาธง คลองใหม่ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
30 ส.ค. 2559
75 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา ม.3 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
284
30 ส.ค. 2559
76 ประกาศราคากลางโครงการปูผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 403 บ้านเสาธง ม.2 ต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
30 ส.ค. 2559
77 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนสายอบต.เสาธง-โรงเรียนเสาธงวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
20 มิ.ย. 2559
78 ประกาศราคากงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
353
20 มิ.ย. 2559
79 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามชนโค หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
333
20 มิ.ย. 2559
80 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน แบบหอถังแชมเปญ หู่ที่ 8 บ้านควนบน ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบุลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
20 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.