ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2425
03 พ.ย. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๐ – ๐๗ สายซอยบุญพิศ หมู่ที่ ๑ บ้านควนรุย ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2394
03 พ.ย. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอนนายจวน หมูที่ 3 ตำบลเสาธงม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2428
08 พ.ค. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมิยาซาวา หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2440
08 พ.ค. 2563
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2427
30 เม.ย. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟฟ้าแรงสูง-ถนนทางหลวง 403 หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2466
10 มี.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดหนา หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2441
10 มี.ค. 2563
8 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตทับถนนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.170-06 สายบ้านท่าสาร หมู่ที่ 6 บ้านท่าเจริญ ตำบลเสาธงอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2428
27 ก.พ. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซู็มเฉลิมพระเกียรติ แบบคร่อมถนน หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2454
25 ต.ค. 2562
10 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2379
15 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.