ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2392
10 ส.ค. 2563
92 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2404
06 ส.ค. 2563
93 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2385
03 ส.ค. 2563
94 คำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของ อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2376
01 ก.ค. 2563
95 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2368
01 ก.ค. 2563
96 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2368
01 ก.ค. 2563
97 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
2371
30 มิ.ย. 2563
98 ประกาศฯ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ลว.18 มิ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2364
18 มิ.ย. 2563
99 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ลว 18 มิ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2371
18 มิ.ย. 2563
100 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2138
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.