ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2366
29 ส.ค. 2561
192 ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2390
27 ส.ค. 2561
193 ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
2412
23 ส.ค. 2561
194 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2369
20 ส.ค. 2561
195 รายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
2394
17 ส.ค. 2561
196 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
2410
09 ส.ค. 2561
197 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2369
27 ก.ค. 2561
198 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2461
11 ก.ค. 2561
199 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2371
25 มิ.ย. 2561
200 โรคมือ เท้า ปาก ดาวน์โหลดเอกสาร
2427
07 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.