ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
2391
23 ม.ค. 2562
182 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2361
22 ม.ค. 2562
183 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีในตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2380
10 ม.ค. 2562
184 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2391
12 ธ.ค. 2561
185 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2373
21 พ.ย. 2561
186 ประชาสัมพันธ์สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2374
06 พ.ย. 2561
187 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2369
25 ต.ค. 2561
188 ประกาศรายงานสรุปปลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2387
03 ต.ค. 2561
189 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2367
01 ต.ค. 2561
190 โครงการนวดตนเองกับการออกกำลังกายฤาษีตัดตน 15 ท่า
2341
30 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.