ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2397
01 พ.ย. 2562
142 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
2378
01 พ.ย. 2562
143 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
2387
31 ต.ค. 2562
144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2409
29 ต.ค. 2562
145 การลงข้อมูลตามมาตรา 7 (1) - (3) ในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2417
17 ต.ค. 2562
146 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการประชาชนประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
2382
04 ต.ค. 2562
147 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2413
04 ต.ค. 2562
148 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2352
04 ต.ค. 2562
149 แจ้งข่าวประชาสำพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลเสาธง สำหรับการลงพื้นที่
2379
03 ต.ค. 2562
150 งานจัดเก็บรายได้ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2441
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.