ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2131
02 ต.ค. 2563
82 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2132
28 ส.ค. 2563
83 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2382
27 ส.ค. 2563
84 ประชาสัมพันธ์ โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
2353
26 ส.ค. 2563
85 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
2385
24 ส.ค. 2563
86 เพลง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
2385
23 ส.ค. 2563
87 แจ้งแนวทางและเอกสารประกอบการรับรองหมอพื้นบ้าน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
2382
21 ส.ค. 2563
88 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2134
19 ส.ค. 2563
89 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกย่าง ประจำปีงบประมาณ 2563" ดาวน์โหลดเอกสาร
2390
17 ส.ค. 2563
90 ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2382
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.