ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2442
25 พ.ย. 2563
72 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2143
17 พ.ย. 2563
73 การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2371
12 พ.ย. 2563
74 แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
2382
10 พ.ย. 2563
75 ประชาสัมพันธ์ "โครงการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน" ดาวน์โหลดเอกสาร
2356
05 พ.ย. 2563
76 บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
2356
04 พ.ย. 2563
77 จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2361
03 พ.ย. 2563
78 การดำเนินการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2360
03 พ.ย. 2563
79 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของ อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2367
03 พ.ย. 2563
80 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
2379
03 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.