ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2371
26 ก.พ. 2563
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
2406
03 ก.พ. 2563
123 ประชาสัมพันธ์์ เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2148
31 ม.ค. 2563
124 ประกาศ เรื่องขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา) ดาวน์โหลดเอกสาร
2377
28 ม.ค. 2563
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2372
27 ม.ค. 2563
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง (เลือกสรรพนักงานจ้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
2361
24 ม.ค. 2563
127 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีในตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2152
07 ม.ค. 2563
128 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2163
07 ม.ค. 2563
129 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2424
03 ม.ค. 2563
130 ประชาสัมพันธ์ การเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2374
02 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.