ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 แจ้งกำหนดการออกพื้นที่รับชำระภาษี ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
2750
19 ม.ค. 2555
332 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2603
16 ม.ค. 2555
333 ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2712
05 ม.ค. 2555
334 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
2641
04 ม.ค. 2555
335 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2554
2577
04 ม.ค. 2555
336 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านการคลัง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2633
14 พ.ย. 2554
337 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
2776
28 ต.ค. 2554
338 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2644
27 ต.ค. 2554
339 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2609
27 ต.ค. 2554
340 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
2656
25 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.