ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2346
17 ม.ค. 2561
222 โครงการนวดตนเองกับการออกกำลังกายฤาษีดัดตน 15 ท่า
2343
10 ม.ค. 2561
223 ข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
2352
10 ม.ค. 2561
224 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2372
03 ม.ค. 2561
225 ประกาศเรื่องขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2401
28 ธ.ค. 2560
226 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2409
25 ธ.ค. 2560
227 ประกาศ อบต.เสาธง เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2381
20 ธ.ค. 2560
228 กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2379
08 ธ.ค. 2560
229 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2464
30 พ.ย. 2560
230 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2356
21 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.