ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
2363
11 ส.ค. 2560
242 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
2350
04 ส.ค. 2560
243 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านภาษาต้อนรับประชาคมอาเซียน
2375
17 ก.ค. 2560
244 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2387
04 ม.ค. 2560
245 ประกาศ อบต.เสาธง เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2415
30 ธ.ค. 2559
246 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
2450
30 พ.ย. 2559
247 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2392
17 พ.ย. 2559
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2413
31 ต.ค. 2559
249 น้ำพริกปลาดุกฟู น้ำพริกปลาดุกสมุนไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
2449
20 ต.ค. 2559
250 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2400
06 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.