ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 คู่มือ การขออนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร
2323
09 ม.ค. 2564
62 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2361
05 ม.ค. 2564
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2158
29 ธ.ค. 2563
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2371
24 ธ.ค. 2563
65 จดหมายข่าว แจ้งอัตราภาษีป้าย อัตราใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2358
24 ธ.ค. 2563
66 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
2413
18 ธ.ค. 2563
67 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 2/2563 - 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2363
16 ธ.ค. 2563
68 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2371
04 ธ.ค. 2563
69 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีในตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2165
03 ธ.ค. 2563
70 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2442
25 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.