ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2387
13 ส.ค. 2563
102 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2397
10 ส.ค. 2563
103 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2411
06 ส.ค. 2563
104 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2390
03 ส.ค. 2563
105 คำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของ อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2380
01 ก.ค. 2563
106 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2375
01 ก.ค. 2563
107 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2372
01 ก.ค. 2563
108 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
2375
30 มิ.ย. 2563
109 ประกาศฯ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ลว.18 มิ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2368
18 มิ.ย. 2563
110 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ลว 18 มิ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2376
18 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.