ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผ่นพับ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2382
02 ม.ค. 2563
132 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2163
24 ธ.ค. 2562
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเสาธง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2142
21 ธ.ค. 2562
134 รับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2397
06 ธ.ค. 2562
135 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2364
02 ธ.ค. 2562
136 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสาวนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2382
25 พ.ย. 2562
137 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2378
22 พ.ย. 2562
138 รายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
2378
20 พ.ย. 2562
139 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2366
19 พ.ย. 2562
140 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2368
14 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.