ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2163
05 ก.ค. 2564
22 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่องการคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2166
01 ก.ค. 2564
23 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
2171
01 ก.ค. 2564
24 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปาและตำแหน่งคนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
2166
29 มิ.ย. 2564
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ของผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2172
25 มิ.ย. 2564
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2195
23 มิ.ย. 2564
27 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2012/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
2184
18 มิ.ย. 2564
28 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2164
15 มิ.ย. 2564
29 ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
2198
10 มิ.ย. 2564
30 ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสัคม ดาวน์โหลดเอกสาร
2162
08 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.