ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2637
13 มิ.ย. 2554
362 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2612
08 มิ.ย. 2554
363 ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2725
23 พ.ค. 2554
364 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2698
23 พ.ค. 2554
365 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2599
15 ก.พ. 2554
366 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2610
08 ก.พ. 2554
367 ประกาศเกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2691
17 ม.ค. 2554
368 ประกาศการจดทะเบียนพานิชย์ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2687
17 ม.ค. 2554
369 การจดทะเบียนพานิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2620
17 ม.ค. 2554
370 ประชาสัมพันธ์กรอบอัตรากำลังตำแหน่งว่าง อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2753
06 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.