ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประชาสัมพันธ์กรอบอัตรากำลังตำแหน่งว่าง อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2756
06 ม.ค. 2554
382 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
2627
27 ธ.ค. 2553
383 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
2674
13 ธ.ค. 2553
384 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
2715
13 ธ.ค. 2553
385 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามผลการปฎิบัติตามภารกิจของอบต.เสาธงในรอบ 1 ปี
2619
20 พ.ย. 2553
386 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2652
27 ก.ย. 2553
387 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2666
17 ส.ค. 2553
388 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2633
11 ส.ค. 2553
389 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
2651
14 มิ.ย. 2553
390 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2641
09 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.