ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 การรับลงทะเบียนผู่สูงอายุ เพื่อรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2423
01 พ.ย. 2560
232 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2366
31 ต.ค. 2560
233 การประชุมพิจารณาทบทวน แก้ไขและปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2366
30 ต.ค. 2560
234 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ดาวน์โหลดเอกสาร
2372
20 ก.ย. 2560
235 ขอเสนอโครงการสร้างสุขภาพดี ด้วยการปั่นจักรยาน
2338
04 ก.ย. 2560
236 ขอเสนอโครงการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ด้านยาเสพติด ป้องกัน
2337
04 ก.ย. 2560
237 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
2383
21 ส.ค. 2560
238 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2384
16 ส.ค. 2560
239 ประชาสัมพันธ์โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์
2382
16 ส.ค. 2560
240 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
2384
14 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.