ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 การคัดแยกขยะลดค่าใช้จ่ายรัฐ เพิ่มรายได้ครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
2448
20 ก.ย. 2559
252 คำแนะนำจาก สตง.
2402
25 ส.ค. 2559
253 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2405
05 ส.ค. 2559
254 ประกาศผลการประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๕๙
2385
22 ก.ค. 2559
255 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2373
16 มิ.ย. 2559
256 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2381
15 มิ.ย. 2559
257 กิจกรรมด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา และการวางแผนครอบครัวสำหรับเด็กในวัยเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
2430
12 มิ.ย. 2559
258 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
2419
10 มิ.ย. 2559
259 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2388
16 ก.พ. 2559
260 จดหมายข่าว แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ชำระภาษี ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2412
04 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.