ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
2397
03 เม.ย. 2561
212 ประชาสัมพันธ์งานวันกตัญญูผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัว)ประจำปี ๒๕๖๑
2354
26 มี.ค. 2561
213 ขอเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัย(สร้างสุขด้วยธรรม)
2350
01 มี.ค. 2561
214 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2336
01 มี.ค. 2561
215 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
2341
28 ก.พ. 2561
216 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2361
20 ก.พ. 2561
217 โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยฯ
2348
12 ก.พ. 2561
218 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตรวจคัดกรองตา เท้า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
2344
31 ม.ค. 2561
219 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2342
30 ม.ค. 2561
220 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน
2341
29 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.