ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2153
13 ส.ค. 2564
12 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2145
13 ส.ค. 2564
13 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2140
10 ส.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2146
10 ส.ค. 2564
15 ศูนย์ช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
2155
05 ส.ค. 2564
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2150
03 ส.ค. 2564
17 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ดาวน์โหลดเอกสาร
2157
03 ส.ค. 2564
18 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2156
27 ก.ค. 2564
19 แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักวานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2159
08 ก.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป
2162
07 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.