ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ
3
07 ธ.ค. 2564
2 การใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 พ.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของสนง.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ
4
17 พ.ย. 2564
4 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
15 พ.ย. 2564
5 คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
339
10 พ.ย. 2564
6 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
08 พ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
05 พ.ย. 2564
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงและนายกองค์การบริหารส่วนต ดาวน์โหลดเอกสาร
343
02 พ.ย. 2564
9 ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั้วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งคนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
395
28 ต.ค. 2564
10 ประกาศอำเภอร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
388
28 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.